Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Knitting cap with unique cable

Interesting pattern for a knitted cap.
Knitting cap with unique cable

DSCF5553 (700x525, 265Kb)
DSCF5537 (700x525, 276Kb)

DSCF5472 (700x525, 243Kb)
DSCF5475 (700x525, 270Kb)

DSCF5535 (700x525, 311Kb)

DSCF5537 (700x525, 276Kb)

DSCF5539 (700x525, 307Kb)

DSCF5554 (700x525, 268Kb)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...