Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Fashion gifts: Cute shirt with crochet flowers

Even the sleek jacket can make an original and smart. I suggest you to crochet flowers and to decorate their clothing.


blusabranca-croche_grafico_24.01.11 (494x700, 78Kb)
1 (682x626, 38Kb)
o (700x626, 84Kb)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...