Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Móc mũ hè thưa cho bé

Шляпка "Сердечки"
Crochet lace summer hat, crochet pattern
Вяжем шляпку "Сердечки"!!!
Схема № 2

Вяжем шляпку "Сердечки"!!!

Вяжем шляпку "Сердечки"!!!
Шляпка "Сердечки"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...