Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Mẫu móc mũ hè xinh cho mẹ và bé

Crochet summer hat for kids, crochet pattern 

crochet pattern

Вяжем белую шапочку на лето!Вяжем белую шапочку на лето!Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!Вяжем белую шапочку на лето!Вяжем белую шапочку на лето!Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!

Crochet pattern

Вяжем белую шапочку на лето!


Round 18-19:

Вяжем белую шапочку на лето!

Round 20-21:
Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!


Вяжем белую шапочку на лето!

Crochet   Можно украсить цветочком:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...