Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Embroidered picture: beautiful picture, cross stitch kits

Embroidered picture: beautiful picture, cross stitch kits
Cross-stitch - a girl 

 (699x663, 115Kb)

 (495x699, 187Kb)
 (495x699, 200Kb)
 (495x699, 104Kb)
 (495x699, 152Kb)
 (495x699, 135Kb)
 (495x699, 68Kb)
 (495x699, 51Kb)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...